BẢNG GIÁ GIÁ DÀNH CHO KHÁCH IN SỐ LƯƠNG ÍT

 
CHẤT LIỆU PP / SỐ LƯỢNG INDưới 10m2Trên 10m2Trên 30m2
In PP trong nhà
Cán bóng / Cán mờ
60.000đ
57.000đ
55.000đ
In PP ngoài trời
Cán bóng / Cán mờ /
80.000đ
75.0000đ
70.000đ
In PP cán formt
Format 3li + Cán bóng / Cán mờ
230.000đ
220.000đ
210.000đ
 
In PP cán formt
Format 5li + Cán bóng / Cán mờ
270.000đ
260.000đ
250.000đ
 
In PP cán formt
Format 10li + Cán bóng / Cán mờ
400.000đ
390.000đ
380.000đ
 
CHẤT LIỆU DECAL / SỐ LƯỢNGDưới 10m2Trên 10m2Trên 30m2
In Decal sữa
Cán bóng / Cán mờ
80.000đ
75.000đ
70.000đ
In Decal trong
Cán bóng / Cán mờ /
80.000đ
75.0000đ
70.000đ
CHẤT LIỆU DECAL / SỐ LƯỢNGDưới 10m2Trên 10m2Trên 30m2
In Decal sữa
Cán bóng / Cán mờ
80.000đ
75.000đ
70.000đ
In Decal trong
Cán bóng / Cán mờ /
80.000đ
75.0000đ
70.000đ
CHẤT LIỆU HIFLEX / SỐ LƯỢNGDưới 10m2Trên 10m2Trên 30m2
In Hiflex 3zem2
Đóng khoen / Chừa biên
30.000đ
27.000đ
25.000đ
In Hiflex 3zem6
Đóng khoen / Chừa biên
35.000đ
32.0000đ
30.000đ