Standee Chữ X

X Cường Lực 60×160

120.000 vnđ

X Đa Năng Thường

90.000 vnđ

X Cường Lực 80×180

130.000 vnđ

X Đa Năng Tốt

250.000 vnđ

X Hàn Quốc 60×160

60.000 vnđ

X Cường Lực

120.000 vnđ

X Hàn Quốc 80×180

70.000 vnđ

X Cường Lực

120.000 vnđ

Standee Cuốn 60x160 - 80x200cm

Cuốn Nhôm Thường

150.000 vnđ

Cuốn Nhựa Tốt

150.000 vnđ

Cuốn Nhôm Thường

160.000 vnđ

Cuốn Nhựa Tốt

160.000 vnđ

Cuốn Nhôm Tốt

240.000 vnđ

Cuốn Nhôm Tốt

240.000 vnđ

Cuốn Nhôm Tốt

250.000 vnđ

Cuốn Nhôm Tốt

250.000 vnđ

Standee ngoài trời - quầy bán hàng